“MELEK YATIRIMCI”
uygulaması üyelerimizin hizmetinde!

Sayın Üyemiz,
Girişimciliğin ve ortaklık kültürünün gelişmesi ve daha da ivme kazanması için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak “Melek Yatırımcı” uygulamasını üyelerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
Hazine Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve denetlenen bu sistem ile ; yatırımcı ve fikri olan girişimciyi bir araya getirerek yeni fırsatların ortaya çıkması amaçlanmaktadır.

ABİGEM Melek Yatırım, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası uhdesinde yer alan ve iştiraki olan, ABİGEM İş Geliştirme Merkezi Teknoloji Yenilikçi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin adı altında kurulan bir girişimci destek sistemidir.
Birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde de Melek Yatırımcı olarak kullanılan kişiler ile ilgili yasal düzenleme, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete (28560 sayılı) ’de “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile yayımlanarak yapılmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) ‘nin kuruluş amacı, finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler için yeni bir finansal enstrüman oluşturulması, bu piyasada belirli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hakim kılınması ve profesyonelliğin artırılması, BKS’nin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesi, BKS yatırımlarının devlet destekleri ile cazip hale getirilmesi olarak belirtilmiştir. Yönetmelikte, Melek Yatırımcı; Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiş olup, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler, olarak tanımlanmıştır.

*** BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin, vergi desteğinden yararlanabilmeleri için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip olmaları gerekir.

KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİLİR?

Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar:

•Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en az ¨200.000 TL olan
•Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her türlü menkul ve gayrimenkuller) değeri en az ¨1.000.000 TL olan yatırımcılardır.

Tecrübeli yatırımcılar:

•Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

•Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

•BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan ve halka açık olmayan bir veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan veya,

•Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyan, kişileri ifade eder.

** BKY Lisansı 5 yıl için geçerlidir.
BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için vergi desteği alabilir.
BKY’lerin bir şirkete yatırım yapacakları tutarın alt sınırı 20.000 TL üst sınırı 1.000.000 TL’dir.
Alt sınır BKY’lerin hem tek başlarına hem de ortak olarak gerçekleştirmek istedikleri yatırımlar için geçerlidir.
BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılan yatırım üst sınırı aşabilir.
BKY’lerin ortak yatırımı söz konusu olduğunda ise bir şirkete yapabilecekleri azami yatırım tutarı 2.000.000 TL ’dir.

LİSANSLI BKY’LERE SAĞLANAN DESTEKLER
•BKY‘ler hesapladıkları hisse tutarlarının %75’ini, hisselerin elde edildiği dönemde yıllık gelir vergisi matrahlarından indirebilirler.

•Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenmiş programlar kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son 5 yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için vergi desteği oranı %100 olarak uygulanır.

•Vergi desteğine konu yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.

BKY’LERİN GİRİŞİM ŞİRKETİNE KATILIM SINIRI

•BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı yönetim kurulu üyeliği ile sınırlıdır.
•BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz.
•BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz.

Detaylı bilgiye ; www.hazine.gov.tr internet sitesinde bulunan “Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo” bölümündeki “Bireysel Katılım Sermayesi” başlığı altından ulaşabilir, Abigem Melek Yatırım’ın Bireysel Katılım Yatırımcısı talebiniz için www.abigemmelekyatirim.com web sitemizden “Yatırımcı Başvuru Formu” nu doldurup bize gönderebilirsiniz.