İsmail ÇAM
Kurucu
Marka Danışmanı
Neslihan YILDIZ
Ajans Başkanı
Sanat yönetmeni
Mustafa ARI
Back-End Web Developer
Elif TIĞLI
Sosyal Medya Uzmanı
Zeynep Gül ŞAHİN
İçerik Yönetmeni